E-post signaturNorddal kommune

EIDSDAL SKULE

Langereiten 23
6215 Eidsdal
Tlf. 70 25 96 00 (rektor) - mobil
413 14 577 (rektor)
Tlf. 70 25 96 04 (lærarrom) - 70 25 96 02 (rådgjevar)

e-post: geir.oien@norddal.kommune.no

 

sist oppdatert 30.09.2016

Dalsbygda barnehage Her finn de informasjon om Dalsbygda barnehage.
Informasjon om skulen
Halvårsplan hausten 2015
Halvårsplan våren 2016
Vekeplanar
Reglement og skjema
Skulerute
Planar ungdomsskulen
Planar barnesteget
SFO
Elevrådet
Samarbeidsutvalet
FAU
Fagsider
Tempolex - pålogging
Arkiv - gamle saker
Gyldendals ABC
Kultursekken - Eidsdal
Elevundersøkinga
Læreplanar

Helsesøster kan treffast på helsesøsterkontoret i 1. etasje på tysdagar mellom kl. 0915 og 1015.

Startsider:
- ABC Startsida

- Kvasir junior
Lokale lenkar:
- Valldal skule
- Storfjordnett

- Storfjordnytt
Andre lenkar:
- LUFS

- Fylkesmannen M&R
utdanning.no
- god side for alle som er i skulen
- Nettvett.no - om korleis ein bør oppføre seg på nettet.
- European Schoolnet
- Barneombodet
- Bjørnsund leirskole
- Fremmedspråksenteret
- IKT-plan
- Webmail tilsette

 

Vekeplanar
No kan de finne vekeplanane på vår nye heimeside: https://www.norddal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=11040&AId=14834

Ny heimeside
Vi har starta arbeidet med ny heimeside, med same format som Norddal kommune si heimeside. De kan finne sida på denne adressa: https://www.norddal.kommune.no/eidsdal-skule/ . Blir oppdatert meir og meir utover hausten. Den gamle sida vil også vere her, i alle fall, fram til haustferien.

   

Nettansvarleg er Geir Olav Øien. Ta kontakt via e-post eller tlf 70 25 96 00 om de ser feil på sidene.