E-post signaturNorddal kommune

EIDSDAL SKULE

Langereiten 23
6215 Eidsdal
Tlf. 70 25 96 00 (rektor) - mobil
413 14 577 (rektor)
Tlf. 70 25 96 04 (lærarrom) - 70 25 96 02 (rådgjevar)

e-post: geir.oien@norddal.kommune.no

 

sist oppdatert 25.08.2016

Dalsbygda barnehage Her finn de informasjon om Dalsbygda barnehage.
Informasjon om skulen
Halvårsplan hausten 2015
Halvårsplan våren 2016
Vekeplanar
Reglement og skjema
Skulerute
Planar ungdomsskulen
Planar barnesteget
SFO
Elevrådet
Samarbeidsutvalet
FAU
Fagsider
Tempolex - pålogging
Arkiv - gamle saker
Gyldendals ABC
Kultursekken - Eidsdal
Elevundersøkinga
Læreplanar

Helsesøster kan treffast på helsesøsterkontoret i 1. etasje på tysdagar mellom kl. 0915 og 1015.

Startsider:
- ABC Startsida

- Kvasir junior
Lokale lenkar:
- Valldal skule
- Storfjordnett

- Storfjordnytt
Andre lenkar:
- LUFS

- Fylkesmannen M&R
utdanning.no
- god side for alle som er i skulen
- Nettvett.no - om korleis ein bør oppføre seg på nettet.
- European Schoolnet
- Barneombodet
- Bjørnsund leirskole
- Fremmedspråksenteret
- IKT-plan
- Webmail tilsette

 

Vekeplanar
Førebels ligg vekeplanane på den "gamle" heimesida... i menyen til venstre.

Ny heimeside
Vi har starta arbeidet med ny heimeside, med same format som Norddal kommune si heimeside. De kan finne sida på denne adressa: https://www.norddal.kommune.no/eidsdal-skule/ . Blir oppdatert meir og meir utover hausten. Den gamle sida vil også vere her, i alle fall, fram til haustferien.

Halvårsplanar skuleåret 2016/2017
Vi har starta på halvårsplanane for skuleåret 2016/2017, pr. no har vi fått inn informasjon om kulturarrangement, kartleggingsprøver, nasjonale prøver og skuleruta. Hausten 2016 finn de Halvårsplan hausten 2016, og våren 2017 finn de Halvårsplan våren 2017.

Munnleg eksamen
10. klasse skal ha munnleg eksamen i samfunnsfag onsdag 8. juni. Val av tema blir tysdag 7. juni, som då blir førebuingsdag.

Skriftleg eksamen
10. klasse skal ha engelsk skriftlegeksamen i år. Førebuingsdag torsdag 26. mai og eksamensdag 27. mai.

Tentamensplan våren 2016
Tysdag 24. mai - norsk hovudmål - 8. og 9. klasse
Onsdag 25. mai - engelsk - 7.-9. klasse
Torsdag 26. mai - matematikk - 7.-9. klasse
Fredag 27. mai - norsk sidemål - 8. og 9. klasse + norsk hovudmål 7. klasse
Tysdag 31. mai - tilvalsfag - 8.-10. klasse

Batterijakten 2016
3. og 4. klasse er også i år på jakt etter batteri. Dei er med på konkurransen "Batterijakten". Dei kan ta imot batteri frå hushaldningar, ikkje frå næringsverksemd. Meir informasjon om konkurransen kan de finne her: www.batterijakten.no. Ta kontakt med kontaktlærar Pernille om de har batteri liggjande.

KABARY2016
Ungdomssteget inviterer til Kabary på Dalsbygda grendahus laurdag 2. april 2016 kl. 1500. Inngang kr. 30 for 0-15 år, kr. 60 for dei over 15 år. De er hjarteleg velkomne!

Tur til Rellingsetra
5.-7. klasse var på tur til Rellingsetra tysdag og onsdag i denne veka. Bilde og informasjon frå turen, kan de finne her.

Klassequiz
10. klasse er også i år med på Klassequiz på NRK Møre og Romsdal. Opptak av deira sending blir onsdag 9. mars, medan vi får høyre den på radioen på ettermiddagen torsdag 10. mars. Lytt på radio ca. kl. 1435 i dag!

Avslutting "Den naturlege skulesekken"
Vi har vore med på eit prosjekt i "Den naturlege skulesekken" som heiter "Eit steg mot sporlaus ferdsel", saman med Geiranger skule og Sunnylven skule. Avslutting av prosjektet blir på Grøn Fjord-konferansen i Geiranger onsdag 9. mars. 5.-7. klasse skal vere saman med elevar frå dei andre skulane den ettermiddagen. Det blir bl.a. ei utstilling på Fjordsenteret, samt at elevane skal presentere litt av det dei har gjort for konferansedeltakarane på Hotel Union. Informasjon om denne dagen blir sendt heim til aktuelle elevar.

Skulestart på nyåret
Alle klassene startar på skulen måndag 4. januar 2016 kl. 0835.

Juleverkstad
I år har dei tre stega juleverkstad kvar for seg. 5.-7. klasse startar torsdag 10. desember, 1.-4. klasse skal ha på måndag 14. desember og 8.-10. klasse avsluttar på onsdag 16. desember.

Tentamensplan for juletentamen 2015
Torsdag 26. november - norsk hovudmål
Fredag 27. november - engelsk
Tysdag 1. desember - norsk sidemål
Onsdag 2. desember - tilvalsfag (3 første timane)
Måndag 7. desember - matematikk

Innovasjonscamp
I veke 45 og 46 har 8. og 9. klasse ved Eidsdal skule og Valldal skule innovasjonscamp. Dei får problemstillingar frå ulike oppdragsgjevarar, som dei skal arbeide med i grupper. Tysdag 10. november kl. 1800 vil gruppene presentere løysingane sine på Røde kors-huset i Eidsdal.
Plan for dagane:
Torsdag 5. november - Oppstart med kreative øvingar, inspirasjon og motivasjon og praktisk info. Besøk hos oppdragsgjevarane.
Fredag 6. november - arbeide med problemstillingane.
Måndag 9. november - Arbeide med problemstillingane og presenter løysingsforslaga til oppdragsgjevarane og ev. justering av løysingane basert på kommentarar frå oppdragsgjevarane.
Tysdag 10. - Presentasjonsførebuing, tillaging av stand. Presentasjon på Røde kors-huset i Eidsdal på ettermiddagen.

Årsmøte i Foreldrerådet
Årsmøtet i Foreldrerådet er måndag 19. oktober 2015 kl. 2000 på musikkrommet på Eidsdal skule. Innkalling er sendt på e-post, så de bør sjekke om de har fått den. Kan hende at den har hamna i søppelkassa, då massesendingar kan tolkast som spam av ulike spamfilter.

Skulefotografering
Det blir skulefotografering måndag 19. oktober frå morgonen av. I år skal vi ta bilde av heile skulen, i tillegg til dei vanlege bilda av 1., 5. og 10. klasse. Skriv om dette blir sendt ut etter haustferien.

Nasjonale prøver
I haust skal 5., 8. og 9. klasse ha nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Her er ein plan for desse prøvene:
Tysdag 15. september - lesing 8. og 9. klasse
Måndag 21. september - rekning 8. og 9. klasse
Tysdag 22. september - engelsk 8. klasse
Tysdag 13. oktober - lesing 5. klasse
Tysdag 20. oktober - rekning 5. klasse
Torsdag 22. oktober - engelsk 5. klasse

Manifest mot mobbing
Veke 36 er det oppstart av årets kampanje mot mobbing - del dine tips. Kampanjen sjal gi vaksne konkrete tips om korleis dei kan gjere ein skilnad for å skape venskap og å førebyggje mobbing. Meir informasjon kan de finne ved å klikke på banneret under.

Skulefrukt
Informasjonsskriv om skulefrukt for skuleåret 2015/2016 er sendt heim med elevane. De må bestille via sida til www.skolefrukt.no, de kan velje om elevane skal frukt for hausten og/eller våren.

Vel møtt til skuleåret 2015/2016
Alle elevane startar måndag 17. august 2015 kl. 0835.

Green Nelly
Valfagselevane i Design og redesign var heldige og fikk vere med på prosjektet Green Nelly. Reportasje om prosjektet kan de finne på nettsida til NRK Møre og Romsdal: http://www.nrk.no/mr/disse-jentene-gar-for-gjenbruk-fra-1800-tallet-1.12413817 og i eit innslag på lokalsendinga onsdag 17. juni: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99061715/17-06-2015#t=5m51s.

Facebook-side
Vi har oppretta ei Facebook-side for Eidsdal skule, der vil vi legge ut aktuell informasjon. De kan finne sida på denne adressa: https://www.facebook.com/eidsdalskule.

   

Nettansvarleg er Geir Olav Øien. Ta kontakt via e-post eller tlf 70 25 96 00 om de ser feil på sidene.